Hội nghị sơ kết Quý I/2019 Của UBMTTQ Phường Trang Hạ

17/04/2019 08:54 Số lượt xem: 86

            Thực hiện Nghị quyết tháng 4 của Đảng ủy phường Trang Hạ, sáng ngày 03/4/2019 Ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trang Hạ tổ chức hội nghị báo cáo kết quả công tác mặt trận quý I, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác mặt trận quý II/2019.

          Tới dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, thường trực HĐND, thường trực UBND, trưởng các ban ngành, đoàn thể của phường, Bí thư các chi bộ, trưởng các khu phố, trưởng Ban công tác mặt trận cùng 35 ông, bà là thành viên UB.MTTQ phường đã tới dự đông đủ.

       Tại hội nghị, ông Phan Đình Linh – Chủ tịch UB.MTTQ phường thay mặt Ban thường trực UB.MTTQ phường thông qua nội dung báo cáo kết quả công tác quý I/2019. Trong quý I/2019 Mặt trận tổ quốc, Ban công tác mặt trận, các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền vận động tới các tầng lớp nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng và triển khai kế hoạch hướng dẫn các Ban công tác mặt trận về thực hiện phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng và củng cố Chính quyền; Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phối hợp thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Qúy I/2019 toàn phường có 11 đám cưới thực hiện không có thủ tục lạc hậu, không tổ chức cỗ lại mặt. Có 8 cụ qua đời trong đó có 02 cụ được đưa đi hỏa táng.

       Về phương hướng nhiệm vụ công tác Mặt trận quý II/2019 UB.MTTQ phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của dân tộc; Phối hợp đề xuất tăng cường quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Phối hợp với HĐND làm tốt công tác giám sát theo kế hoạch và tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND phường; Hướng dẫn thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động theo Quy chế.

       Hội nghị cũng được nghe và tham gia góp ý cho bản dự thảo Quy chế làm việc của UB.MTTQ phường Trang Hạ khóa XIX nhiệm kỳ 2019 – 2024; Phân công nhiệm vụ thành viên Ban thường trực; Chương trình số 02 ngày 15/3/2019 của Ban thường trực về chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2019.

Phan Đình Sinh