Hội nghị triển khai kế hoạch Tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND phường Trang Hạ

26/06/2019 08:56 Số lượt xem: 57

        Chiều ngày 20 tháng 6 năm 2019, Thường trực HĐND phường tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND phường 6 tháng đầu năm 2019. Đến dự hội nghị có các ông, bà trong thường trực Đảng ủy, UBND phường, trưởng, phó các ban của HĐND, tổ trưởng các tổ của HĐND, bí thư các chi bộ, trưởng khu phố, trưởng Ban công tác mặt trận các khu phố đã về dự đông đủ.

        Tại hội nghị, thường trực HĐND phường thông báo Kế hoạch tiếp xúc cử tri của các tổ Đại biểu HĐND; Dự kiến thời gian, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND phường; lịch tiếp xúc cử tri của các tổ Đại biểu HĐND ở các khu phố chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND phường Trang Hạ khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

        Hoạt động tiếp xúc cử tri của các tổ Đại biểu HĐND sẽ được diễn ra từ ngày 08 đến ngày 10/7/2019, lịch tiếp xúc cụ thể như sau:

- 19h30’ ngày 08/7/2019 tiếp xúc cử tri khu phố Trang Liệt

- 14h00’ ngày 09/7/2019 tiếp xúc cử tri khu phố Mới

- 14h00’ ngày 10/7/2019 tiếp xúc cử tri khu phố Bính Hạ

        Dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp 01 ngày (từ ngày 22 đến ngày 27/7/2019)

       Thường trực HĐND đề nghị các thành phần có liên quan và các khu phố thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các tổ Đại biểu HĐND để công tác tiếp xúc cử tri của HĐND phường đạt được kết quả.

Phan Đình Sinh