Phường Trang Hạ tổ chức ĐH thi đua khuyến học giai đoạn 2013-2018

30/10/2018 16:03 Số lượt xem: 108

         Phường Trang Hạ vừa tổ chức Đại hội thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2018 và tuyên dương khen thưởng giáo viên, học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2017-2018. Lãnh đạo Hội khuyến học thị xã đã về dự.

         Kế thừa truyền thống hiếu học khoa bảng, những năm qua, phường Trang Hạ luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động khuyến học khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ nhằm xây dựng một xã hội học tập. Số gia đình có từ 2 đến 5 con đỗ đại học ngày càng nhiều, số sinh viên phấn đấu học lên thạc sĩ, tiến sĩ ngày càng tăng. Hội khuyến học với vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học đã làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, hiện đã phát triển được 350 hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên, 28/31 dòng họ đăng ký dòng họ hiếu học, từ năm 2013 đến nay có 1318 hộ đạt gia đình hiếu học. Công tác tuyên dương khen thưởng được thực hiện kịp thời nhằm khích lệ phong trào học tập. Trong 5 năm qua, toàn phường dã tổ chức khen thưởng 3343 học sinh, 98 giáo viên với tổng số tiền khen thưởng 290 triệu đồng. Hiện toàn phường có 1 Giáo sư, 7 Phó GS, 17 Tiến sỹ, 23 Thạc sĩ và 195 cử nhân. Số học sinh đỗ vào các trường Đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước…

         Hội khuyến học phường Trang Hạ cũng đã đề ra những mục tiêu nhiệm vụ cần phấn đấu trong giai đoạn 2018-2023 nhằm thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương ngày càng phát triển. Trong đó phấn đấu phát triển hội viên đạt 20% dân số trở lên, quỹ khuyến học đạt bình quân 20 nghìn đồng/người dân.

        Nhân dịp này, phường Trang Hạ đã tuyên dương, khen thưởng các giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏicác cấp, khen thưởng học sinh thi đỗ đại học, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi và khen thưởng học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp./.

Thu Thủy - Chu Sơn