Thời tiết ngày 21/03/2019

Không lấy được dữ liệu từ server
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử phường Trang Hạ !

      Tối ngày 05 tháng 3 năm 2019, tại TTVH khu phố Trang Liệt Ban công tác thư viện phối kết hợp cùng CLB khuyến đọc đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Thư viện năm 2018 đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Cổng TTĐT các xã, phường Cổng TTĐT các xã, phường