Thời tiết ngày 18/08/2017

Không lấy được dữ liệu từ server
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử phường Trang Hạ !

         Chiều ngày 15/8, Công đoàn phường Trang Hạ tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Cổng TTĐT các xã, phường Cổng TTĐT các xã, phường