Thời tiết ngày 21/07/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

       Thiết thực kỷ niệm 72 năm ngày thương bịnh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), vừa qua, phường Trang Hạ đã phối hợp với bệnh viện Quân y 103, tổ chức buổi khám chữ bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gần 300 đối tượng chính sách là các thương bệnh, binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất dộc da cam, cán bộ, Hội viên cựu chiến binh trên địa bàn phường.

Cổng TTĐT các xã, phường Cổng TTĐT các xã, phường