QK I tranh tra công tác quân sự quốc phòng địa phương tại xã Phù Chẩn

26/06/2018 15:13 Số lượt xem: 208

        Ngày 25/6, Đại tá Phạm Văn Hưng - Phó chánh thanh tra Quốc phòng Quân khu I cùng đoàn công tác đã đến thanh tra việc thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương tại xã Phù Chẩn.

          Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành thanh tra các nội dung như: Việc ban hành nghị quyết lãnh đạo, các chủ trương, kế hoạch về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, thực hiện luật nghĩa vụ quân sự của cấp ủy, chính quyền địa phương. Kết quả thực hiện luật dân quân tự vệ; việc thực hiện chế độ đăng ký, thống kê số lượng, chất lượng dự bị động viên; công tác phối hợp với các đơn vị để rà soát, thâm nhập giao nguồn dự bị động viên; Thành lập kiện toàn và hoạt động hội đồng nghĩa vụ quân sự; Thực hiện quy định về trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự hàng năm theo quy định. Việc thực hiện quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo luật nghĩa vụ quân sự và các văn kiện liên quan khác của chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh quân khu. Việc quản lý, sử dụng ngân sách cho các hoạt động quân sự - quốc phòng và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân...

         Qua thanh tra nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chấp hành chính sách, pháp luật của Ban CHQS xã Phù Chẩn trong thời gian qua. Đồng thời, giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu I kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Trần Bảo