Khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phù Khê năm 2019

04/10/2019 10:02 Số lượt xem: 147

      Trong hai ngày 24,25/9, tại xã Phù Khê, Ban Chỉ đạo diễn tập thị xã khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2019. Dự  khai mạc có đồng chí Trần Qung Huy TUV, Bí thư thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Lê Xuân Lợi Chủ tịch UBND thị xã trưởng ban chỉ đạo diễn tập

         Ngay sau lễ khai mạc xã Phù Khê và các lực lượng tham gia diễn tập với nội dung giả định chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu cao và chuyến xã vào tình trạng chiến tranh, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái chiến đấu cao lên trạng thái chiến đấu toàn bộ, xử lý tình huống A2 thực hành bảo vệ mục tiêu khi có bạo loạn, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, họp đảng ủy thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ ra nghị quyết lãnh đạo giao nhiệm vụ hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ, phê chuẩn kế hoạch của MTTQ và các đoàn thể, tổ chức thực hành chiến đấu phòng thủ trung đội dân quân cơ động thực hành đánh địch đổ bộ bằng đường không vào địa bàn. Diễn tập thực binh sơ tán, phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực đường không. Trung đội dân quân xã Phù Khê chiến đấu phục kích.  Phần diễn tập thực binh được các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện nghiêm túc, an toàn và thành công. Với sự chuẩn bị chu đáo về văn kiện, lực lượng, cơ sở vật chất phục vụ diễn tập, nhất là việc xây dựng kế hoạch diễn tập sát tình hình thực tế của địa phương, cuộc diễn tập đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị. 

          Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền cấp xã trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương, bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể; trình độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự, Công an, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và khả năng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, Công an xã...

          Dịp này UBND thị xã Từ Sơn và xã Phù Khê đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phù Khê năm 2019. 

Trần Bảo