Thời tiết ngày 04/03/2021

Không lấy được dữ liệu từ server

     Sáng ngày 10/8, UB MTTQ thị xã phối hợp với xã Tam Sơn đã trao tiền xây dựng gia đình chị Đào Thị Tươi sinh năm 1982 ở thôn Thọ Trai và hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thắm sinh năm 1973, thôn Dương Sơn xã Tam Sơn.

      Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Phó Bí thư TT Thị ủy, lãnh đạo UB Kiểm tra Thị ủy, lãnh đạo UB MTTQ thị xã, xã Tam Sơn cùng họ tộc, bà con hàng xóm đã đến dự.