Thời tiết ngày 27/06/2017

Không lấy được dữ liệu từ server
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử xã Tam Sơn!

          Ngày 26/5. Phòng Tư  Pháp thị xã phối hợi với Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Ninh, tổ chức hội nghị phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam, về các quyền dân sự chính trị tại xã Tam Sơn.