Thời tiết ngày 06/12/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

       Sáng ngày 4/5, tại xã Tam Sơn, phòng kinh tế TX phối hợp với UBND xã Tam Sơn tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.