Vừa qua, đ/c Ngô Minh Nam- UVBTV, Phó CT HĐND TX đã có buổi làm việc về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại 2 xã Tương Giang và Tam Sơn

Cổng TTĐT các xã, phường Cổng TTĐT các xã, phường

Thời tiết ngày 25/10/2020

Không lấy được dữ liệu từ server