Thường trực UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026

17/11/2016 08:35 Số lượt xem: 6312

Thường trực UBND thị xã nhiệm kỳ 2016 - 2021


TIỂU SỬ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

I. Chủ tịch UBND Thành phố Từ Sơn

Đồng chí: Hoàng Bá Huy

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

Email: hbhuy.ts@bacninh.gov.vn

1. Họ và tên khai sinh:             HOÀNG BÁ HUY

2. Ngày, tháng, năm sinh: 17/8/1977                        

3. Giới tính: Nam

4. Quê quán: Phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

5. Trình độ:

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng Hà Nội, chuyên ngành: Xây dựng Cảng đường thủy

   - Học vị: Thạc s Xây dựng đường ô tô và đường thành phố;

   - Lý luận chính trị: Cao cấp

   - Ngoại ngữ: Cử nhân Ngôn ngữ Anh

6. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/2006

  - Ngày chính thức: 03/02/2007

7. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

  - Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017, 2019, 2020

  - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh năm 2020

8. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  Không bị kỷ luật, không có án tích.

9. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Từ Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026

II. Phó chủ tịch UBND Thành phố Từ Sơn

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường

Uỷ viên BCH - Phó chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn

Email: nmcuong.ts@bacninh.gov.vn

1. Họ và tên khai sinh:             NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

2. Ngày, tháng, năm sinh: 04/8/1981                                      

3. Giới tính: Nam

4. Quê quán: Phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

5. Trình độ: 

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp, Chuyên ngành Quản lý đất đai

   - Học vị: Thạc sỹ Quản lý đất đai

   - Lý luận chính trị: Cao cấp

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh, trình độ B

6. Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/10/2010

- Ngày chính thức: 01/10/2011;

- Chức vụ trong Đảng: Thị ủy viên

7. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh năm 2017;

- Chiến sỹ thi đua cơ sở các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020.

8. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không bị kỷ luật, không có án tích.

9. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Từ Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ


 

NP