Ban Thường vụ Thành ủy Từ Sơn họp phiên thường kỳ tháng 9/2023

08/09/2023 16:13 Số lượt xem: 272

 Sáng ngày 6/9, Ban thường vụ thành ủy Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2023. Đồng chí Lê Xuân Lợi, TUV, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.


 

Trong phiên họp kỳ này, BTV thành ủy đã thống nhất cho ý kiến vào báo cáo dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thành phố Từ Sơn (giai đoạn 2). Theo đó Dự án Hệ thống xử lý nước thải thành phố giai đoạn 1 đã đầu tư hoàn thành đã được bàn giao cho UBND thành phố quản lý, vận hành với công suất 33.000m3/ngày đêm thu gom nước thải trên địa bàn 6/12 của phường của thành phố; giai đoạn 2 của Dự án được đầu tư xây dựng sẽ thu gom nước thải cho 5 phường còn lại gồm Đồng Kỵ,Phù Khê, Hương Mạc, Tam Sơn, Tương Giang và 1 số khu phố của phường Châu Khê, Tân Hồng, Đồng Nguyên…với công suất 24.000m3/ngày đêm với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 dự kiến trên 690 tỷ đồng, trong đó Ngân sách tỉnh hỗ trợ từ 30-50% tổng mức đầu tư, nâng tổng công suất xử lý tối đa của hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn thành phố lên 57.000m3/ngày đêm, nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí về môi trường đô thị theo mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XX.


 

Cũng trong phiên họp, BTV thành ủy đã nhất trí thông qua các nội dung như Nghị quyết của BTV thành ủy về lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024; báo cáo kết quả sản xuất vụ đông 2022-2023, kế hoạch sản xuất vụ đông 2023-2024; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 819 ngày 8/7/2013 của BTV tỉnh ủy về “Quy định lãnh đạo các cấp thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân”; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ phòng GD-ĐT thành phố và các đảng viên thuộc diện BTV thành ủy quản lý; báo cáo kết qủa thực hiện Nghị quyết số 39 ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Đảng bộ thành phố; kết quả công tác luân chuyển cán bộ; các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động và biệt phái cán bộ, công chức, viên chức và một số nội dung quan trọng khác.

           Kết luận tại phiên họp, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Xuân Lợi, nhất trí đối với các nội dung, giao Văn phòng thành ủy ban hành thông báo kết luận để thống nhất chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đối với Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải thành phố Từ Sơn (giai đoạn 2) giao UBND thành phố chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục và triển khai các quy trình tiếp theo theo quy định, để trình UBND tỉnh xem xét, có định hướng triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn.

          Về công tác tổ chức cán bộ, giao Ban tổ chức thành ủy phối hợp rà soát, bổ sung kiện toàn cán bộ tại thành phố và các phường trên địa bàn. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế làm việc và quy trình công tác cán bộ theo quy định. Thống nhất ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các dự án đất DCDV trên địa bàn thành phố; Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố và Ban chỉ đạo công tác bồi thường , hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn; giao UBND thành phố chỉ đạo phòng Tài nguyên Môi trường và các phòng ban chức năng tham mưu để triển khai thực hiện các Kết luận số 739 và 740 của BTV tỉnh ủy và triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ, đất ở không đúng thẩm quyền trên địa bàn thành phố. Triển khai kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của thành phố …Đồng thời thống nhất triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024 để triển khai các bước, quy trình tuyển quân năm 2024 đồng bộ từ thành phố đến các phường đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật….

HD-TB