BTV Thành ủy Từ Sơn họp phiên thường kỳ tháng 7/2022

02/08/2022 16:09 Số lượt xem: 114

Sáng ngày 29/7, BTV Thành ủy Từ Sơn họp phiên thường kỳ tháng 7/2022. Đ/c Lê Xuân Lợi- TUV, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.


 

Phiên họp kỳ này tập trung vào 5 nội dung chính gồm: báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của BCH Đảng bộ tỉnh về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”; kết quả thực hiện 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. Thông qua Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân thành phố giai đoạn 2021-2030”. Dự thảo quy định về việc các đồng chí thành ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ…

Đối với Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển quỹ hỗ trợ nông dân thành phố giai đoạn 2021-2030”. Đến nay sau 22 năm hoạt động, tổng nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn thành phố tính đến cuối năm 2021 đạt trên 10,7 tỷ đồng, trong đó nguồn thành phố quản lý trên 1 tỷ đồng, nguồn cơ sở trên 1,2 tỷ đồng. Nguồn Quỹ HTND hiện đang giải ngân cho 41 dự án với trên 215 hộ vay để phát triển SXKD. Qua đánh giá, các dự án được vay vốn theo nhóm hộ đều khả thi, có hiệu quả cao về kinh tế, không có nợ quá hạn. Nông dân được vay vốn đã xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn VietGap, theo chuỗi giá trị và đảm bảo ATTP với quy mô lớn, chất lượng cao tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩn theo chương trình OCOP. Tại kỳ họp, BTV Thành ủy đã nhất trí thông qua Đề án, giao Hội Nông dân thành phố nâng cao hiệu quả công tác cho vay và quản lý sử dụng vốn vay.

Kỳ họp cũng đã duyệt Đề án nhân sự, công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản HCM; công tác cán bộ, xét kết nạp đảng viên mới, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Lê Xuân Lợi cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung cao cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của thành phố. Đ/c yêu cầu Đoàn thanh niên thành phố lên chương trình tổ chức đại hội phải chặt chẽ, đảm bảo từ công tác trang trí, tiếp đón đến số lượng khách mời; giao Ban tổ chức phối hợp với Đoàn TN thực hiện tốt đề án nhân sự đại hội.

 

TM-XK