BTV thị ủy Từ Sơn họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2021

13/10/2021 08:29 Số lượt xem: 98

Thực hiện chương trình công tác, sáng ngày 6/10, BTV thị uỷ Từ Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021. Đồng chí Lê Xuân Lợi - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì phiên họp. Cùng dự phiên họp có đại diện các Ban xây dựng Đảng tỉnh.


 

Trong phiên họp kỳ này, BTV thị ủy đã dành nhiều thời gian đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, phường hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Theo đánh giá, trong 9 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh covid 19; song dưới lãnh đạo quyết liệt, thống nhất của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân Thị xã Từ Sơn đã đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Đặc biệt Thị xã đã được ủy ban TV Quốc hội nhất trí và chính thức trở thành Thành phố từ ngày 1/11/2021 tới đây. Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của TX và các phường theo quy định .Về phát triển kinh tế TX đã tập trung cao thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh  hưởng của dịch covid 19. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 71.125 tỷ đồng, đạt 68,4% kế hoạch, tăng 1,7% số với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách thị xã ước đạt trên 3241 tỷ đồng, bằng 81,7% kế hoạch và tăng 85,2% số với cùng kỳ năm trước. Thị xã đã ban hành Nghị quyết số 18; 19 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý TTXD, đô thị, và quản lý đất đai trên địa bàn. Quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chỉ số PAPI, chữ ký số. Các lĩnh vực  văn hoá xã hội, giáo dục được quan tâm, cùng với đó thị xã quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thực hiện quyết liệt các biện pháp góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh covid 19 trên địa bàn. Tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững.

          Tiếp đó, BTV Thị ủy đã cho ý kiến vào các báo cáo như tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2021; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, đôn đốc thực hiện các Kết luận, quyết định xử lý giải quyết đơn của công dân 9 tháng đầu năm, báo cáo kết quả sản xuất vụ Xuân 2021, kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2022; báo cáo kết quả làm thủy lợi, cải tạo đất, giao thông nội đồng năm 2020, kế hoạch năm 2021 và 1 số nội dung quan trọng khác.

          Các đồng chí trong BTV thị ủy đã tập trung, bổ sung làm rõ kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn thực hiện các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2021, đề xuất tỉnh có chính sách hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng đề xuất để phát triển các mô hình theo hướng sinh thái, nông nghiệp đô thị., có giải pháp giải quyết dứt điểm các đơn thư KNTC nhất là đối với các vụ việc kéo dài nhiều năm

          Kết luận tại phiên họp, đồng chí Bí thư thị ủy thống nhất và yêu cầu UBND TX, các ngành chuyên môn tiếp tục tham mưu  triển khai c giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2021.Đồng thời chuẩn bị tốt cho Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo và công bố quyết định thành lập thành phố Từ Sơn theo kế hoạch.  Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung cao thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, có phương án cân đối ngân sách những tháng cuối năm 2021. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch covid 19; tập trung chỉ đạo triển thực hiện nghị quyết 18, 19 của BTV thị ủy và kế hoạch số 94, 98 của UBND TX về công tác quản lý TTXD, quản lý đất đai trên địa bàn. Cùng với đó tập trung hoàn thiện các tiêu chí của thành phố và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận sau thanh tra, kiểm tra, nhất là các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài nhiều năm.  Đối với kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2022 và kế hoạch làm thủy lợi cải tạo đất cần tiếp tục có giải pháp khắc phục tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp, tập trung các thực hiện các công trình thiết thực phục vụ cho tưới tiêu phục vụ sản xuất, tiếp tục chỉ đạo quy hoạch và xây dựng các mô hình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn VietGap  và nông nghiệp sinh thái, hỗ trợ đối với các mô hình nhằm khuyến khích nhân dân tích tụ ruộng đất, không bỏ hoang đất canh tác…Đồng chí cũng giao UBND TX và các cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện báo cáo trình tại hội nghị BCH tới đây./.

HD-XK