Hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Từ Sơn năm 2022

13/05/2022 14:47 Số lượt xem: 65

Ngày 9/5, BCĐ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Từ Sơn năm 2022

Đại tá Nghiêm Đình Trung, ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó trưởng BCĐ diễn tập tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Nguyễn Đức Thức, phó CHT, Tham mưu trưởng  Bộ CHQS tỉnh. Về phía TP Từ Sơn có các đồng chí Lê Xuân Lợi, TUV, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Đỗ Tuấn Sơn, Phó Bí thư TT thành uỷ, Hoàng Bá Huy, phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, trưởng các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường.


 

Tại hội nghị, đại diện BCĐ diễn tập tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt mục đích, yêu cầu và gợi ý công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập, các mốc thời gian,nội dung, quy trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập để Thành phố Từ Sơn giao nhiệm vụ và chỉ đạo các ngành, các phường chuẩn bị cho tổ chức diễn tập đảm bảo chặt chẽ, đạt kết quả cao. Trong đó nhấn mạnh một số điểm mới cần lưu ý trong diễn tập năm 2022 theo chỉ đạo của Quân khu…

          Theo dự kiến diễn tập chiến đấu phòng thủ của thành phố diễn ra trong tháng 10/2022. Thành phố Từ Sơn đã quán triệt, triển khai, xây dụng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị cho diễn tập, BTV thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 05 ngày 29/3/2022 về lãnh đạo thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2022; UBND TP chỉ đạo Ban CHQS TP chủ động tham mưu ban hành quyết định thành lập BCĐ, BTC diễn tập, chỉ đạo xây dựng lịch công tác chuẩn bị diễn tập để xác định một số nội dung và các mốc thời gian thực hiện; dự kiến những công việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới và một số đề xuất, kiến nghị đối với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan tỉnh.

          Kết luận tại hội nghị, đại tá Nghiêm Đình Trung, CHT Bộ CHQS tỉnh yêu cầu trong thời dư gian tới thành phố Từ Sơn tổ chức quán triệt nhiệm túc văn bản lãnhđạo của TU về nhiệm diễn tập đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thành lập BCĐ và triển khai làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, lãnh đạo chỉ đạo các ngành đoàn thể phối hợp với các ban ngành của tỉnh chuẩn bị chu đáo văn kiện, tài liệu, chuẩn bị kinh phí và tổ chức luyện tập thành thục các nội dung diễn tập, huy động lực lượng tham gia đảm bảo an toàn và đạt kết quả cao.

HD