Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng khóa XIII

30/03/2024 14:19 Số lượt xem: 89

Chiều ngày 29/3, Thành ủy Từ Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.


Các đồng chí Lê Văn Nam - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; Trần Văn Thảo - UV BTV - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Công Kiên - Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã đến dự.


 

Tại hội nghị, các đồng chí là cán bộ chủ chốt của thành phố, các báo cáo viên cơ sở đã được nghe đồng chí Trần Văn Thảo - UV BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản các Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đồng chí Lê Văn Nam - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13-7-2023 của Bộ Chính trị “Về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được xem phóng sự giới thiệu các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII do Đài PT-TH Bắc Ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện.


 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Lê Văn Nam nhấn mạnh tính chất quan trọng của các Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh, thành phố. Vì vậy cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để các Chỉ thị, Kết luận, Quy định của đi vào thực tiễn, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu sau hội nghị này, các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức học tập quán triệt một cách nghiêm túc, hiệu quả; đồng thời xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện thật cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng địa phương, đơn vị./.

TT-TB