Hội nghị thông tin công tác tư tưởng - văn hóa tháng 9/2023

08/09/2023 16:15 Số lượt xem: 194

Sáng ngày 08/9, Ban Tuyên Giáo thành ủy Từ Sơn đã phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố Từ Sơn tổ chức hội nghị Thông tin công tác tư tưởng - văn hóa tháng 9/2023 bằng hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu của tỉnh và TW. 


 

Đồng chí Lê Văn Nam - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo thành ủy Từ Sơn, giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố chủ trì hội nghị. Về dự còn có các đồng chí Trần văn Thảo - UVBTV - Trưởng ban tổ chức thành ủy; đồng chí Đỗ Cường - UVBTV -Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy Từ Sơn.


 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Vụ trưởng Vụ giáo dục và đào tạo thông tin về thực trạng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024 và định hướng thực hiện nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian tới; Nội dung chương trình đổi mới giáo dục phổ thông năm 2018. Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và đào tạo tập trung thực hiện đổi mới  căn bản giáo dục phổ thông 2018 theo Nghị quyết 88/2014/QH13; Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường học.., Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đội ngũ quản lý giáo dục các cấp; Thực hiện nghiêm việc phân bổ ngân sách và sử dụng nguồn vốn đầu tư cho giáo dục; Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, y tế, môi trường, an toàn, an ninh trường học. Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục Đại học. tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục; Đẩy mạnh chuyển đổi số và xử lý các vi phạm trong ngành giáo dục. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ngành giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và làm tốt công tác truyền thông trong giáo dục và đào tạo.  Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin về chiến lược cạnh tranh của các nước lớn trên thế giới, tình hình kinh tế - xã hội thế giới hiện nay, nhưng tác động của các nước lớn trên thế giới đôí với Việt Nam. Cơ hội và thách thức; Chính sách đối ngoại của Viêt Nam với cạnh tranh giữa các nước lớn. Những đối sách và ứng xử của Việt Nam trong chiến lược cạnh tranh của các nước lớn thời gian qua là giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu còn được định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 9/2023 và những tháng cuối năm 2023./.  

CL-TB