Thành ủy Từ Sơn: Hội nghị học tập và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

17/03/2023 15:03 Số lượt xem: 253

Sáng ngày 15/3, Thành ủy Từ Sơn tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.


 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Lợi -TUV - Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Đỗ Tuân Sơn - Phó Bí Thư thường trực Thành Ủy; đồng chí Hoàng Bá Huy- Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí TT Thành ủy, HĐND, UBND, ủy viên BTV, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các phòng ban, đơn vị thuộc thành ủy, UBND thành phố; Ban chấp hành Đảng bộ công an, quân sự, Chủ tịch các Hội đặc thù và Lãnh đạo chủ chốt các phường.


 

Hội nghị được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu doanh nhân, Trung ương Hội phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam trực tiếp truyền đạt, trao đổi nội dung Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”. Trong đó, đề cập về khái niệm, vai trò của văn hóa, giá trị cốt lõi của văn hóa nhất là văn hóa công vụ hiện nay; một số nội dung, yêu cầu của việc thực hiện văn hóa công vụ; vấn đề đạo đức, tầm nhìn và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gần dân, trọng dân, vì dân. Việc vận dụng các quan điểm, lời dạy của Bác đối với việc xây dựng nền hành chính công vụ minh bạch, hiện đại, nhất quán; đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình xây dựng và thực thi văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ, phê bình và tự phê bình trong hoạt động cơ quan, tạo sự đoàn kết, thống nhất, phát huy cao độ nguồn lực, sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.… qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.


 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tuấn Sơn - Phó Bí thư TT Thành ủy đề nghị ngay sau Hội nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cơ quan đơn vị và các địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 đạt hiệu quả thiết thực; theo đúng tinh thần kế hoạch số 14 của BTV thành ủy về học tập chuyên đề năm 2023; đưa việc học tập vào sinh hoạt chi bộ và coi đây là tiêu chí đánh giá kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chuyên đề và sơ kết 2 năm thực hiện KL số 01 của BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

HD-XK