Thành ủy Từ Sơn tổ chức hội nghị quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026- 2031

02/08/2022 16:12 Số lượt xem: 182

Sáng ngày 28/7, Thành ủy Từ Sơn tổ chức hội nghị quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026- 2031


 

Dự hội nghị có lãnh đạo BTC Tỉnh ủy; đ/c Lê Xuân Lợi- TUV, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đ/c Đỗ Tuấn Sơn- Phó Bí thư TT Thành ủy; đ/c Hoàng Bá Huy- Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy, các đồng chí trong thường trực HĐND- UBND thành phố; Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, trưởng các phòng ban, ngành, các đoàn thể trực thuộc Thành ủy- UBND thành phố; các đồng chí Bí thư, chủ tịch HĐND- UBND các phường.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, CT HĐND thành phố Lê Xuân Lợi đã thông qua Quy định số 50 của Bộ chính trị, Hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương và Quyết định số 19 của BTV Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác quy hoạch cán bộ; quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, đối tượng và cơ cấu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thành phố nhiệm kỳ mới. BTC Thành ủy thông qua danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026- 2031 gồm các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch- Phó CT HĐND thành phố, Chủ tịch- Phó CT UBND thành phố, ủy viên BTV Thành ủy, ủy viên BCH Đảng bộ thành phố.


 

Trên cơ sở hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy, hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị BCH Đảng bộ thành phố, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 -2030; 2026 - 2031 đảm bảo đúng quy trình các bước về công tác cán bộ.

TM-XK