Từ Sơn triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

10/09/2023 08:16 Số lượt xem: 232

Chiều 8/9, Thường trực HĐND thành phố Từ Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Ngô Minh Nam - Ủy viên BTV thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.


 

Dự Hội nghị có đồng chí Đàm Thế Sử, ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ thành phố, lãnh đạo các Ban HĐND thành phố, đại biểu HĐND thành phố, lãnh đạo Ban tổ chức thành ủy, Văn phòng thành ủy, Văn phòng HĐND, UBND thành phố và các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm.

          Tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Minh Nam đã quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 96/2023/QH khóa 15, Kế hoạch số 21 của thành ủy Từ Sơn và kế hoạch số 17 của HĐND thành phố về việc lấy phiếu tín nhiệm bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhiệm kỳ 2021-2026 và những văn bản liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm được tổ chức tại kỳ họp cuối năm của HĐND, diễn ra vào quý IV năm 2023. Các trường hợp lấy phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND thành phố; Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND thành phố. Căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành pháp luật; Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, quy trình, cách thức tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu: trách nhiệm của người được lấy phiếu trong việc chuẩn bị báo cáo công tác, hồ sơ để gửi Thường trực HĐND, trách nhiệm trả lời khi có yêu cầu làm rõ những nội dung thuộc căn cứ đánh giá tín nhiệm của đại biểu HĐND...


 

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Minh Nam đề nghị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu, nhất là các nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và thành ủy Từ Sơn. Đặc biệt, đại biểu HĐND nhận thức được trách nhiệm của mình khi thay mặt nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với người được HĐND bầu một cách dân chủ, khách quan, công tâm; những người được lấy phiếu tín nhiệm cần nghiêm túc nghiên cứu những nội dung được quán triệt để thực hiện việc báo cáo cụ thể, chi tiết. Các đại biểu HĐND chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật đầy đủ thông tin qua nhiều kênh về người được lấy phiếu tín nhiệm; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân để lá phiếu của mình bảo đảm chính xác, công tâm, khách quan. Đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm gửi đến HĐND cùng cấp bảo đảm đúng quy định…

HD-TB