[Infographics] Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

15/10/2021 13:57 Số lượt xem: 91

Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

NP