Thống kê truy cập

Online : 4942
Đã truy cập : 113381371

Trong 2 ngày 27 và 28/9, Thành phố Từ Sơn chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phường Đông Ngàn trong khu vực phòng thủ năm 2023 thành công tốt đẹp và hoàn thành tốt các nội dung đề ra.