Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ

31/05/2017 15:22 Số lượt xem: 5169

UBKT THÀNH UỶ TỪ SƠN

-----

DANH SÁCH UBKT THÀNH UỶ TỪ SƠN NHIỆM KỲ 2020-2025

( Theo Quyết định số 1629-QĐ/TU ngày 17/8/2020 của Tỉnh ủy Bắc Ninh)


 

  1. Đỗ  Cường :    sinh năm 1963,  chức vụ:  Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ.
  2. Đỗ Quang Hà:    sinh năm 1976, chức vụ:  Thành uỷ viên, Phó chủ nhiệm  UBKT Thành uỷ.
  3. Vũ Đắc Tuệ:   sinh năm 1975, chức vụ:  ủy viên UBKT Thành uỷ.
  4. Lê Thị Đào:  sinh năm 1974, chức vụ Ủy viên UBKT Thành uỷ  
  5. Dương Văn Hướng:   sinh năm 1966, chức vụ: Thành uỷ viên, Chánh thanh tra thành phố Từ Sơn.
  6. Nguyễn Chí Minh:   sinh năm 1983, chức vụ Thành uỷ viên, Phó trưởng ban thường trực –Ban Tổ chức Thành uỷ.

          Nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ.

          1. Giải quyết những công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn theo chương VII và chương VIII của Điều lệ Đảng, các quy định của TW, Tỉnh uỷ Bắc Ninh, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ do Thị uỷ, Ban thường vụ Thị uỷ và UBKT cấp trên giao.

          2. Tham mưu cho Thị uỷ và Ban thường vụ Thị uỷ về công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30, điều 32 - Điều lệ Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng; tham gia góp ý kiến về công tác cán bộ của thành phố. Kiểm tra giám sát thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các yêu cầu nhiệm vụ chính trị do Thị uỷ phân công.

          3. Thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 32 - Điều lệ Đảng.

          4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

          5. Phối hợp với Ban tổ chức Thị uỷ, Văn phòng Thị uỷ giúp Ban thường vụ Thị uỷ theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của Thị uỷ; kiến nghị với Thị uỷ, Ban thường vụ Thị uỷ nhằm thực hiện đúng quy chế.

6. Bố trí, phân công cán bộ thuộc cơ quan UBKT Thị uỷ.

           Quyền hạn của UBKT Thị uỷ:

          1. UBKT Thị uỷ được quyền yêu cầu các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát;  Phối hợp với các cơ quan có liên quan Theo Quy chế phối hợp hoạt động trong công tác kiểm tra, giám sát; Yêu cầu các tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thực hiện các yêu cầu của UBKT Thị uỷ.

          Trong quá trình UBKT Thị uỷ tiến hành công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên nếu thấy có vấn đề cần tham gia ý kiến thì trao đổi với UBKT Thị uỷ, không được can thiệp hoặc gây khó khăn, trở ngại cho việc kiểm tra, giám sát. Khi báo cáo Thị uỷ, Ban thường vụ Thị uỷ, Thường trực Thị uỷ, UBKT Thị uỷ trình bày những ý kiến của tổ chức đảng và đảng viên về vấn đề có liên quan, kể cả những ý kiến trái ngược với ý kiến của UBKT Thị uỷ.

          2. UBKT Thị uỷ được cử đại diện (Phó chủ nhiệm, Uỷ viên UBKT) dự các kỳ họp của Thị uỷ, Ban thường vụ Thị uỷ, cấp uỷ cấp dưới để bàn bạc công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra đảng và những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra.

          3. UBKT Thị uỷ được cử thành viên và cán bộ của UBKT đến các chi, đảng bộ cơ sở để thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, dự các kỳ họp cấp uỷ, Ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc Thị uỷ bàn về công tác kiểm tra, giám sát hoặc những việc có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

          Phân công nhiệm vụ và phụ trách các tổ chức đảng:

1. Đồng chí  Đỗ Cường: Ủy viên Ban thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm UBKT:

 Là thủ trưởng cơ quan UBKT Thành uỷ, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của UBKT Thành uỷ và cơ quan UBKT Thành uỷ, chịu trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát và công tác thi thành kỷ luật trong Đảng trước Thị uỷ, Ban thường vụ Thị uỷ và Thường trực Thị uỷ.

2. Đồng chí: Đỗ Quang Hà – Thành uỷ viên, Phó chủ nhiệm UBKT Thị uỷ:

Thực hiện nhiệm vụ do Chủ nhiệm UBKT phân công, theo dõi giám sát các chi bộ: Văn phòng Thị uỷ, Dân vận, Văn phòng HĐND - UBND thành phố, phòng Kinh tế, Tài nguyên - Môi trường, Viện kiểm sát, phòng Quản lý đô thị, Ban quản lý các dự án xây dựng, Trung tâm PTQĐ thành phố Từ Sơn, phòng Lao động – TBXH, Đội quản lý trật tự đô thị, Công ty Nam Hồng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VH-TT, Bu lông -ốc vít,  và các Đảng ủy: Đình Bảng, Tân Hồng, Châu Khê, Viện nghiên cứu Thuỷ Sản, Công an thành phố, Tương Giang, Trung tâm Y tế và các đồng chí đảng viên thuộc diện Thành uỷ quản lý ở các chi, đảng bộ trên.

          3. Đồng chí: Vũ Đắc Tuệ - Uỷ viên UBKT Thị uỷ:

Thực hiện nhiệm vụ do Chủ nhiệm UBKT giao, theo dõi giám sát chi bộ: Phòng tài chính - kế hoạch, Ban quản lý chợ Giầu, Phòng thống kê, Giáo dục - đào tạo, Trường THPT Từ Sơn, trường THCS Từ Sơn, Thi hành án, Toà án, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng chính sách, Văn phòng đăng ký QSD đất, Trường Cao đẳng Bắc Hà, Phòng Nội vụ, Cty CP thương mại,Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các Đảng uỷ: Đồng Kỵ, Đông Ngàn, Hương Mạc, trường Đại học TDTT, Phù Chẩn, Tam Sơn và các đồng chí đảng viên thuộc diện Thành uỷ quản lý ở các chi, đảng bộ trên.

          4. Đồng chí: Lê Thị Đào ­- Ủy viên UBKT Thị uỷ:

Thực hiện nhiệm vụ Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ giao và nhiệm vụ do Tổ trưởng tổ kiểm tra giao khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi giám sát chi bộ: Trường Lý Thái Tổ, Tư pháp, Đài phát thanh, Ngân hàng nông nghiệp,  Thanh tra, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, trường THPT Ngô Gia Tự, phòng y tế và các Đảng uỷ: Quân sự, Phù Khê, Đồng Nguyên, Trang Hạ, Trường cao đẳng KT-KT và Thuỷ Sản, Công ty khai thác công trình Thuỷ lợi Bắc Đuống và các đảng viên là cán bộ thuộc diện Thành uỷ quản lý ở các chi, đảng bộ trên.

Nguồn: UBKT