Văn bản quy phạm pháp luật

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới
Số ký hiệu 637/UBND-VX Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 05/10/2021 Người ký Nguyễn Mạnh Cường
Lĩnh vực Y tế File đính kèm
Nội dung V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới
Văn bản khác :