Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi
Số ký hiệu 631/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/2021 Người ký Nguyễn Mạnh Cường
Lĩnh vực KT File đính kèm
Nội dung V/v tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi
Văn bản khác :