Văn bản quy phạm pháp luật

thực hiện chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid-19
Số ký hiệu 527/UBND-VX- Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/10/2021 Người ký Nguyễn Mạnh Cường
Lĩnh vực LĐTBXH File đính kèm
Nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid-19
Văn bản khác :