Văn bản quy phạm pháp luật

(BẢN CHUẨN) QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu 926/ QĐ-UBND Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/09/2021 Người ký Hoàng Bá Huy
Lĩnh vực Quy chế File đính kèm
Nội dung (BẢN CHUẨN) QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Văn bản khác :