Văn bản quy phạm pháp luật

V/v triển khai Đề án xây dựng hệ thống điểm trưng bày, giới thiệu, cung ứng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã
Số ký hiệu 639/UBND-KT Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/10/2021 Người ký Nguyễn Mạnh Cường
Lĩnh vực KT File đính kèm
Nội dung V/v triển khai Đề án xây dựng hệ thống điểm trưng bày, giới thiệu, cung ứng nông sản an toàn và sản phẩm OCOP trên địa bàn thị xã
Văn bản khác :