Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tập trung triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên địa bàn thị xã
Số ký hiệu 651/UBND-KTTH Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/10/2021 Người ký Nguyễn Mạnh Cường
Lĩnh vực KT File đính kèm
Nội dung V/v tập trung triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh DTLCP phát sinh, lây lan trên địa bàn thị xã
Văn bản khác :