Văn bản quy phạm pháp luật

thành lập đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã từ sơn
Số ký hiệu 09-QĐ/HĐND Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/09/2021 Người ký Lê Xuân Lợi
Lĩnh vực Đất đai File đính kèm
Nội dung thành lập đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật nhà nước về đất đai trên địa bàn thị xã từ sơn
Văn bản khác :