Châu Khê tổ chức cưỡng chế vi phạm đất đai tại khu phố Đa Hội

24/11/2020 16:36 Số lượt xem: 87

        Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo xử lý vi phạm luật đất đai và xây dựng phường Châu Khê đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện khắc phục hậu quả đối với 7 hộ gia đình tại khu phố Đa Hội. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, PCT UBND thị xã, Đ/c Nguyễn Huy Hoàng- UV BTV Thị uỷ - Trưởng công an thị xã trực tiếp chỉ đạo công tác cưỡng chế.

Theo chỉ đạo của UBND thị xã, trong thời gian qua, Phường Châu Khê tiến hành rà soát, thống kê, phân loại lập hồ sơ các vi phạm và yêu cầu các hộ vi phạm mới phát sinh tự giác tháo dỡ, đối với các trường hợp không chấp hành, thị xã sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Thực hiện quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả từ số 1085/QĐ-CCXP đến số 1091/QĐ-CCXP ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn, tại buổi cưỡng chế, các lực lượng chức năng của thị xã và phường Châu Khê đã công bố các quyết định của UBND TX Từ Sơn. Sau đó lực lượng đã tiến hành tiến hành tháo dỡ toàn bộ các công trình vi phạm. Quá trình cưỡng chế đảm bảo dân chủ, công khai, chặt chẽ, đúng trình tự, quy định của pháp luật và an toàn tuyệt đối về người, phương tiện.

Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác cưỡng chế tại phường Châu Khê, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu UBND phường quyết liệt trong công tác xử lý các vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đ/c yêu cầu phường Châu Khê cần tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND thị xã về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai trong thời gian tới. Đặc biệt, cần ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh./.

Nam Phong