Đại hội Đại biểu Hội khuyến học phường Đình Bảng lần thứ V

31/08/2021 13:41 Số lượt xem: 46

     Chiều ngày 28/8, Hội khuyến học Phường Đình Bảng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Nhiệm kỳ 2016-2020, Hội khuyến học phường Đình Bảng đã tập trung thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Cán bộ, hội viên tích cực tuyên truyền đến người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về sự nghiệp giáo dục và chiến lược xây dựng xã hội học tập. Hiện Hội khuyến học phường có 22 chi hội trực thuộc (16 chi hội khuyến học khu phố, 06 chi hội khuyến học các nhà trường) và 09 ban khuyến học các dòng họ. Từ năm 2016 đến năm 2020, số hộ đạt danh hiệu gia đình học tập tăng từ 4.500 lên 5.124 hộ, đạt tỷ lệ 90% so với tổng số hộ gia đình. Hội tích cực vận động xây dựng Quỹ khuyến học, hàng năm tổ chức biểu dương các cá nhân xuất sắc, chi hội, dòng họ, tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài; tham mưu khen thưởng trên 731 cá nhân với tổng số tiền khen thưởng là 154.550.000 đồng. Các chi hội khuyến học khu phố khen thưởng cho 12.921 lượt học sinh với số tiền 585.190.300 đồng. Trong 5 năm số tiền phát thưởng cho các em có thành tích trong học tập của các trường là  877.355.000 đồng. Ngoài ra, ban khuyến học các dòng họ cũng tổ chức phát thưởng cho 785 cá nhân có thành tích xuất sắc với tổng kinh phí là 106.026.000 đồng. Dòng họ Đặng Đình của phường Đình Bảng được trung ương Hội khuyến học tặng Bằng khen.

     Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội khuyến học phường Đình Bảng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội; làm tốt vai trò nòng cốt đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

     Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Hội khuyến học phường Đình Bảng khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội khuyến học thị xã.

 

     Nhân dịp này, phường Đình Bảng khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài giai đoạn 2016-2020.

Thanh Tâm