Phường Đồng Kỵ
Nhiệt liệt chào mừng ngày thành lập thành phố Từ Sơn (01/11/2021)!
Phường Đồng Kỵ
      Ngày 27/8, Thị ủy Từ Sơn tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2021. Đồng chí Trần Văn Vững, TUV Phó trưởng Ban TT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Lợi – TUV- Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND TX, Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Phó Bí thư TT Thị ủy, Hoàng Bá Huy – Phó Bí thư TU – Chủ tịch UBND TX, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thị ủy và lãnh đạo các Chi Đảng bộ trực thuộc đã về dự.