Ngày 28 tháng 9 năm 2023
Chào mừng đến với Cổng Thông tin điện tử phường Đồng Kỵ!

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-ĐTN, ngày 01/8/2023 của Đoàn phường Đồng Kỵ, về việc tổ chức Hội trại hè truyền thống phường Đồng Kỵ năm 2023.