DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN PHƯỜNG ĐỒNG KỴ (Cập nhật tháng 4/2023)

13/04/2023 08:58 Số lượt xem: 141

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

1

NGUYỄN THỊ MINH

1996

Bí thư Đoàn phường

2

DƯƠNG QUANG ĐẠT

1991

Phó Bí thư Đoàn phường

3

NGUYỄN ĐỨC MAI

1998

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường,

Bí thư Chi đoàn khu phố Thanh Bình

4

NGUYỄN THỊ HOA

1991

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường,

Bí thư Chi đoàn trường THCS Đồng Kỵ

5

NGUYỄN HỒNG VÂN

1993

Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường,

Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Đồng Kỵ 1

6

VŨ VĂN THỊNH

1992

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường,

Bí thư Chi đoàn khu phố Đại Đình

7

VŨ VĂN SÁNG

1997

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường,

Bí thư Chi đoàn khu phố Tân Thành

8

CHỬ VĂN HỢP

1997

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường,

Bí thư Chi đoàn khu phố Đồng Tiến

9

NGUYỄN MẠNH KHƯƠNG

1995

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường,

Bí thư Chi đoàn khu phố Nghè

10

NGUYỄN VĂN BẮC

1997

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường,

Bí thư Chi đoàn khu phố Tư

11

DƯƠNG THỊ HỒNG ANH

1996

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường,

Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Đồng Kỵ 2

12

NGUYỄN THỊ DIỆU LY

1995

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường,

Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Đồng Kỵ 1

13

NGUYỄN THỊ THU HÀ

1993

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường,

Bí thư Chi đoàn trường Mầm non Đồng Kỵ 2

14

LÊ TUẤN ANH

1994

Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường

15

DƯƠNG VĂN CHÚC

1998

Bí thư Chi đoàn khu phố Thanh Nhàn

Nguồn: BCH Đoàn phường