DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG, NHIỆM KỲ 2022-2027 (cập nhật tháng 4/2023)

13/04/2023 09:17 Số lượt xem: 126

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

1

NGUYỄN VĂN THU

1979

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

2

NGÔ QUANG ĐẠO

1961

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

3

NGUYỄN VĂN ĐẢN

1962

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chi hội trưởng CCB khu phố Nghè

4

NGUYỄN ĐỨC TÂM

1960

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng CCB khu phố Thanh Bình

5

VŨ VĂN ĐOÀN

1957

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng CCB khu phố Thanh Nhàn

6

NGUYỄN KHÁNH CHUNG

1966

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng CCB khu phố Tư

7

CHỬ VĂN THỊNH

1960

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng CCB khu phố Đại Đình

8

VŨ XUÂN BẢO

1964

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng CCB khu phố Đồng Tiến

9

NGUYỄN VĂN DOANH

1963

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng CCB khu phố Tân Thành

10

NGUYỄN MẠNH TUẤN

1995

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội phó CCB khu phố Nghè

 

Nguồn: BCH Hội CCB phường