DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ PHƯỜNG, NHIỆM KỲ 2021-2026 (cập nhật tháng 4/2023)

14/04/2023 13:57 Số lượt xem: 104

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh

1

NGUYỄN THỊ NHỊ

1989

Chủ tịch Hội LHPN phường

2

DƯƠNG THỊ HÀ

1990

Phó Chủ tịch Hội LHPN phường

3

VŨ THỊ HIỀN

1964

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chi hội trưởng Phụ nữ Đồng Tiến

4

NGUYỄN THỊ MẬU

1959

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chi hội trưởng Phụ nữ Thanh Nhàn

5

NGUYỄN THỊ TÂM

1971

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chi hội phó Phụ nữ khu phố Nghè

6

DƯƠNG THỊ HOÀN

1964

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Phụ nữ Thanh Bình

7

LÊ THỊ NGÂN

1971

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội phó Phụ nữ Thanh Bình

8

LÊ THỊ BẨY

1962

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Phụ nữ Đại Đình

9

VŨ THỊ TÍNH

1964

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội phó Phụ nữ Đại Đình

10

NGUYỄN THANH HỒNG

1968

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Phụ nữ Tân Thành

11

NGUYỄN THỊ QUYẾT

1964

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội phó Phụ nữ Tân Thành

12

DƯƠNG THỊ VINH

1964

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội phó Phụ nữ Đồng Tiến

13

DƯƠNG THỊ LƯƠNG

1968

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố Nghè

14

PHẠM THỊ THANH

1961

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố Tư

15

DƯƠNG THỊ KIM DUNG

1970

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội phó Phụ nữ khu phố Tư

16

NGUYỄN THỊ THIỆP

1989

Ủy viên Ban Chấp hành,

Chi hội phó Phụ nữ Thanh Nhàn

17

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

1987

Ủy viên Ban Chấp hành,

Cán bộ trạm Y tế phường

Nguồn: BCH Hội LHPN phường