Hội nghị triển khai Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án về đất đai trên địa bàn phường Đồng Kỵ

29/12/2023 16:28 Số lượt xem: 39

Sáng ngày 28/12, Đảng ủy phường Đồng Kỵ tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đất dân cư dịch vụ; bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền, sử dụng lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn phường.


 

Dự hội nghị có đồng chí Dương Đức Sinh - TUV, Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Dương Thị Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ phường, các ban ngành, đoàn thể phường, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Đảng ủy phường đã thông qua các Quyết định số 84-QĐ/ĐU, 86-QĐ/ĐU của Đảng ủy phường Đồng Kỵ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án đất dân cư dịch vụ; Ban Chỉ đạo xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn phường gồm 26 thành viên do đồng chí Dương Đức Sinh, TUV, Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Đại diện UBND phường thông qua Kế hoạch số 172/ KH-UBND, ngày 13/11/2023 triển khai thực hiện  xử lý các trường hợp giao đất ở không đúng thẩm quyền; sử dụng đất lấn, chiếm; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trên địa phường; Kế hoạch số 174/KH-UBND, ngày 14/11/2023 về việc thực hiện dự án giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn phường. 


 

Phường Đồng Kỵ hiện có 01 dự án dân cư dịch vụ với diện tích khoảng 0,95ha (ITD), hiện nay đất đã đền bù giải phóng mặt bằng xong và đã làm đường, điện, hạ tầng, đang chờ Quyết định giao đất của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Phường phấn đấu năm 2024 sẽ hoàn thành việc phân loại đối với các trường hợp đủ điều kiện hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình trên địa bàn phường.

Để thực hiện việc giao đất dân cư dịch vụ trên địa bàn phường, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường đề nghị tổ chức rà soát, thống kê diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, đối tượng, số hộ gia đình bị thu hồi đất, xác định tiêu chuẩn, diện tích đất dân cư dịch vụ của từng hộ gia đình, lập phương án giao đất báo cáo UBND thành phố; trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các khu phố cần có sự trao đổi thông tin hai chiều để đảm bảo công tác tổ chức thực hiện.


 

Kết luận tại hội nghị đồng chí Dương Thị Đoàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường yêu cầu cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị từ phường tới khu phố phải vào cuộc một cách nghiêm túc, trong quá trình tổ chức thực hiện cần phải có sự trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm về quản lý và sử dụng đất tại địa phương./.

L.A