Từ Sơn: Hội nghị tập huấn công tác quản lý di tích, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2021

20/08/2021 21:14 Số lượt xem: 30

      Sáng ngày 20/8, Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý di tích, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 cho các Phó chủ tịch UBND phường, công chức Văn hóa - Thông tin các phường và Ban Quản lý các di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn. Đồng chí Ngô Quang Huy – TUV – Trưởng phòng VHTT thị xã dự và chủ trì hội nghị.

      Tại buổi tập huấn, các học viên được lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã truyền đạt những nội dung cơ bản gồm: Hướng dẫn thực hiện nghị định 122 của Chính phủ quy định về việc xét tặng danh hiệu: gia đình văn hóa; thôn văn hóa ; lành văn hóa; ấp văn hóa; bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Kế hoạch số 850/KH-SVHTTDL ngày 02/7/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh về tuyên truyền, triển khai Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

      Cũng tại hội nghị, các học viên đã được nghe Phổ biến Quyết định số 10/2021/QQD-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và một số văn bản mới của Trung ương về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

      Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các học viên trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, công tác quản lý di tích ở cơ sở; chia sẻ những kinh nghiệm hay, những giải pháp tốt, cách làm sáng tạo trong quá trình thực hiện ở địa phương.

      Qua lớp tập huấn, nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý văn hoá ở cơ sở có những kiến thức, kỹ năng cần thiết để từ đó đảm bảo cho việc chỉ đạo và triển khai các nội dung mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

W.B
Nguồn: NP