Từ Sơn triển khai thực hiện Nghị quyết về công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và quản lý, sử dụng đất đai

25/08/2021 10:09 Số lượt xem: 34
      Chiều ngày 19/8, UBND thị xã Từ Sơn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 ngày 4/5/2021 của BTV Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn TX. Đ/c Hoàng Bá Huy- Phó Bí thư TU, Chủ tịch UBND TX chủ trì HN.

      Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung cao độ để đưa công tác này đi vào nề nếp, phòng Tài nguyên Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của BTV Thị ủy, trong đó nhấn mạnh công tác quản lý, không để xảy ra tình trạng phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật mới về đất đai; hạn chế tối đa việc tái vi phạm pháp luật; xử lý dứt điểm, triệt để các hành vi vi phạm pháp luật đất đai như: lấn, chiếm đất đai, giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền, sử dụng đất sai mục đích… Trên cơ sở đó, phòng TNMT chủ trì phối hợp lập hồ sơ kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đôn đốc thực hiện các dự án đất DCDV; kiểm tra, rà soát, các dự án đất chậm sử dụng, quá hạn sử dụng… Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra các vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn nhưng không kịp phát hiện, không có giải pháp xử lý kiên quyết, kịp thời.

      Đối với công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, phòng Quản lý TTĐT xây dựng Kế hoạch tập trung chấn chỉnh, khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về TTXD trên địa bàn TX thời gian qua, tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch, xây dựng trên đất không được phép xây dựng mà không bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát của cấp ủy và cá nhân người đứng đầu trong công tác quản lý TTXD. Theo Kế hoạch, phạm vi thực hiện từ nay đến năm 2025, tập trung quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng tại các tuyến đường trung tâm TX, đường tỉnh lộ, đường thị xã quản lý và các dự án khu đô thị, khu nhà ở, khu dịch vụ làng nghề, cụm CN… đảm bảo mỹ quan đô thị.

      Tại HN, nhiều ý kiến đề nghị thị xã quan tâm, hỗ trợ cơ sở xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, các trường hợp mới phát sinh trên đất nông nghiệp; công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Tiếp tục mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm chuyên môn trong thực hiện quy trình đất đai, TTXD. Cần có chế tài xử lý nghiêm, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất đối với các trường hợp vi phạm.

      Kết luận HN, Phó Bí thư TU, Chủ tịch UBND TX Hoàng Bá Huy nhấn mạnh: 2 Nghị quyết của BTV thị ủy về công tác quản lý, sử dụng đất đai và quản lý trật tự xây dựng đô thị có ý nghĩ rất lớn, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý đất đai, TTXD, đặc biệt tại các cơ sở. Đ/c yêu cầu phòng TNMT và Quản lý đô thị hoàn chỉnh Kế hoạch, nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết cho cả nhiệm kỳ 2021-2025, trong Kế hoạch phải nêu bật con số cụ thể để trên cơ sở đó triển khai thực hiện đạt kết quả. Về mặt triển khai, cần phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, trong đó cần xác định hành vi vi phạm, lỗi vi phạm và quan điểm của TX là không để phát sinh vi phạm mới. TX cũng sẽ tổ chức các lớp tập ghuấn, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, TTXD tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và thực thi pháp luật đối với 2 lĩnh vực này./.

 
W.B
Nguồn: TM-XK