Ngày 20 tháng 4 năm 2024
Chào mừng đến với Cổng Thông tin điện tử phường Đồng Kỵ!

Sáng ngày 29/3, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Đồng Kỵ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2024; triển khai phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2025