Vừa qua, Ủy Ban nhân dân phường Đông Ngàn đã giao lệnh gọi công dân nhập ngũ cho thanh niên trúng tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2024.