Khu phố Minh Khai vừa tổ chức ngày hội toàn dân BVANTQ năm 2023 tại nhà văn hoá khu phố.