Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND của phường nhiệm kỳ 2021 - 2026

22/02/2021 16:00 Số lượt xem: 43
Quyết định thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND của phường nhiệm kỳ 2021 - 2026
NP