Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Hồng lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020 – 2025

25/06/2020 09:40 Số lượt xem: 63

      Trong hai ngày 11 và 12/6, Đảng bộ phường Tân Hồng long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      Về dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí Trần Quang Huy- TUV – Bí thư Thị ủy- Chủ tịch HĐND TX Từ Sơn, Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Phó Bí thư TT TU, đồng chí Lê Xuân Lợi – phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND TX; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, thành viên tổ công tác của Thị ủy, các đồng chí là người con quê hương đã và Đang công tác trên địa bàn TX Từ Sơn cùng 189 đại biểu đại diện cho 366 đảng viên trong Đảng bộ.

       Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, UBND TX, Đảng bộ phường Tân Hồng đã phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ cơ bản của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng CN- TTCN và thương mại dịch vụ. trong đó lĩnh vực CN-TT CN tiếp tục phát triển vượt bậc với 139 doanh nghiệp, tăng hơn 100 doanh nghiệp so với năm 2015; 358 hộ sản xuất CN-TTCN, 75 hộ xây dựng, đưa tổng giá trị thu từ sản xuất đạt 1106,3 tỷ đồng/năm đạt 147,8% mục tiêu nghị quyết Đại hội, tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2010-2015.  Bên cạnh đó trên địa bàn có 544 hộ kinh doanh dịch vụ và 1 siêu thị giải quyết việc làm cho trên 1600 lao động. Doanh thu TMDV vượt 44,7%; Thu ngân sách hàng năm đều tăng so với Nghị quyết đề ra. Công tác quản lý chỉnh trang đô thị được coi trọng, phường đã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông đô thị, tăng cường xử lý đói với các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, giải tỏa hành lang giao thông…góp phần từng bước xây dựng văn minh đô thị văn minh theo tiêu chí “sáng – xanh- sạch đẹp”. Công tác giáo dục, y tế văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, 92% số gia đình đạt văn hóa, 6/6 khu phố đạt văn hóa. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện tốt…Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ được chú trọng. Đảng bộ phường 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

        Tại đại hội, các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến trên các lĩnh vực như: cần đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm công tác đào tạo nguồn cán bộ, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chú trọng công tác chỉnh trang đô thị, giải quyết vến đề môi trường, phòng chống tội phạm, TNXH…

       Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Xuân Lợi -Phó Bí thư thị ủy- Chủ tịch UBND TX Từ Sơn đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân phường Tân Hồng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần tập trung chỉ đạo khắc phục và định hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, trong đó chú trọng thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quan tâm mở rộng và phát triển các ngành nghề hiện có; tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách; chú trọng công tác quản lý đất đai; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh các phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, quan tâm công tác xây dựng Đảng TSVM, nâng cao hiệu qảu hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; giữ vững ANCT-TTATXH.. phấn đấu đưa Tân Hồng trở thành phường năng động và vững mạnh của TX Từ Sơn.

         Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới”, Đại hội Đảng bộ phường Tân Hồng đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TX Từ Sơn lần thứ 18 nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hồng Dinh