Tân Hồng Đại hội mặt trận tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024

22/03/2019 16:07 Số lượt xem: 40

       Sáng ngày 11/3/2019, phường Tân Hồng đã tổ chức Đại hội mặt trận tổ quốc (MTTQ) lần thứ XIII nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí  Lê Văn Nam – UVBTV thị ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo thị ủy, đồng chí  Đỗ Quang Hà – TUV, Chủ tịch UBMTTQ thị xã đã về dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội lần này còn có 106 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn phường đã về dự.

        Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ phường Tân Hồng đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, MTTQ cấp trên, thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về khu dân cư . MTTQ phường đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trường chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định ở địa phương; Vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế nâng cao đời sống và vật chất, tinh thần của. Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ phường đã triển khai nhiều phong trào thi đua và cuộc vận động có hiệu quả như: Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động: “ Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong các hộ nghèo để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhiều điển hình tiên tiến trong các tầng lớp nhân dân được nhân rộng như: điển hình trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, phong trào 5 không 3 sạch, phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào cựu chiến binh gương mẫu, phong trào 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, phong trào rèn luyện thân thế theo gương Bác Hồ, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi…vv  Đến nay, toàn phường chỉ còn 36 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,1,2%, giảm 4 hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều so với năm 2014. Bên cạnh đó, MTTQ phường còn tuyên truyền vận động nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Chủ động tham gia giám sát các chương trình dự án kinh tế, xã hội của phường; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

         Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Quang Hà – TUV, chủ tịch UBMTTQ thị xã và lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Hồng đã ghi nhận những kết quả MTTQ phường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. trong đó nhấn mạnh: MTTQ phường Tân Hồng cần tiếp tục phát huy vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng đô thị, tuyến phố văn minh, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao hiệu quả các hoạt động của các phong trào thi đua yêu nước và động viên các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

        Với tinh thần đoàn kết dân chủ và đổi mới Đại hội MTTQ phường đã tiến hành hiệp thương bầu UBMTTQ khóa XIII nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 35 ông bà và hiệp thương cử 10 đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ thị xã Từ Sơn lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2019-2024.

         Cũng nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp biểu dương khen thưởng do có thành tích trong các phong trào thi đua của  nhiệm kỳ 2014-2019./.

Châu Loan - Chu Sơn