Thông báo số điện thoại tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

28/12/2023 15:19 Số lượt xem: 83

Thông báo số điện thoại tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố


Thông báo số điện thoại tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Nguồn: Công an Thành Phố Từ Sơn