Sáng ngày 2/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thảo luận thảo luận về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với Covid-19 và từng bước mở cửa trở lại, đưa cuộc sống về điều kiện bình thường mới.