Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hương Mạc lần thứ 21 nhiệm kỳ 2020 – 2025

18/05/2020 13:37 Số lượt xem: 66

       Trong hai ngày 13 và 14/5, Đảng bộ xã Hương Mạc long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

       Về dự Đại hội có các đồng chí Trần Quang Huy- TUV – Bí thư Thị ủy- Chủ tịch HĐND TX Từ Sơn, Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Phó Bí thư TT TU, đồng chí Lê Xuân Lợi – phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND TX, các đồng chí trong BTV thị ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ TX; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng TX cùng 165 đại biểu đại diện cho 260 đảng viên trong Đảng bộ.

         Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Hương Mạc đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mớ. Xã đã hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, giá trị sản xuất Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ bình quân đạt 450 tỷ /năm. (vượt 30 tỷ đồng so với chỉ tiêu Đại hội đề ra). Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2019 đạt trên 38,9 tỷ đồng, tăng 185% so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống của nhân dân trong xã được nâng lên rõ rệt, so với đầu nhiệm kỳ toàn xã giảm 21 hộ nghèo và 13 hộ cận nghèo. Xã chú trọng quan đầu tư hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng đáp ứng các tiêu chí NTM và thực hiện đề án nâng cấp xã trở thành phường… Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; công tác quốc phòng - an ninh được bảo đảm... Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp 34 đảng viên mới, vượt 36% chỉ tiêu Đại hội đề ra. Qua đánh giá 5 năm liền, Đảng bộ xã Hương Mạc đều đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

         Trong phương hướng nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã đã đề ra các mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp tích cực, về cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp 8%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại 92%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ 12 đến 13% /năm. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Hàng năm có từ 95% trở lên hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, 6/6 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%; hộ cận nghèo còn 0,6%. Đảng bộ hàng năm có trên 85% số chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 25 đến 30 Đảng viên mới. Đảng bộ giữ vững danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

        Tại đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020; các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã nhiệm kỳ qua; đồng thời đề xuất các nhiệm vụ giải pháp phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

          Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Quang Huy – TUV- Bí thư Thị ủy- Chủ tịch HĐND TX đã gia nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xã Hương Mạc đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà Ban Chấp hành khóa mới cần tập trung chỉ đạo khắc phục, đồng thời định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới 2020-2025.

         Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới”, Đại hội Đảng bộ xã Hương Mạc đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TX Từ Sơn./.

Hồng Dinh – Chu Sơn