Phù chẩn tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2020-2021.

18/11/2021 15:48 Số lượt xem: 20

Nhằm phát động phong trào khuyến học, khuyến tài của địa phương. Vừa qua, Hội Khuyến học  phường  Phù Chẩn long trọng tổ chức tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng cho các em học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2020 – 2021. Và phát động phong trào học tập thường xuyên học tập suốt đời năm 2021.

 


     Năm học 2020 – 2021 cùng với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của các thầy cô giáo và các em học sinh trong toàn phường, phong trào dạy và học đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Các nhà trường đã thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt đựơc nhiều kết quả tốt đẹp. Tại buổi lễ đã trao giấy khen và quà cho các gia đình, cá nhân đạt thành tích trong công tác thi đua dạy và học như: 01 giáo viên đạt giỏi cấp tỉnh; 02 em đạt giải viết chữ đẹp cấp tỉnh; 02 em đạt giải học sinh giỏi môn văn cấp tỉnh; 02  sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi và xuất sắc;  29 học sinh thi đỗ vào các trường đại học, trong đó có 09 em đạt điểm xuất sắc đầu vào đại học; 02 em con hộ nghèo vượt khó vươn lên học giỏi; 03 dòng họ đạt dòng họ học tập tiêu biểu, 04 gia đình đạt gia đình học tập tiêu biểu. Đây là một tình cảm, một sự quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ, động viên, khen thưởng, khuyến khích các thầy cô giáo, các e học sinh góp phần thúc đẩy sự nghiệp khuyến học, sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày càng phát triển./. 

Đ. Phương