Kỳ họp thứ ba HĐND Phường Phù Chẩn nhiệm kỳ 2021-2026

05/10/2021 17:33 Số lượt xem: 57

Chiều ngày 04/10, HĐND Phường Phù chẩn tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) về trình các tờ trình của UBND Phường

 


 

Dự và chủ tọa kỳ họp có Đồng chí  Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Quý Hiện - Phó Chủ tịch HĐND Chủ tọa kỳ họp; Dự kỳ họp còn có đồng chí Nguyễn Công Giang- Phó Bí thư  Đảng ủy;  Đồng chí Lê Nguyên Hà – Phó Bí Thư  Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Phù Chẩn, thường trực MTTQ phường, trưởng các ban ngành đoàn thể phường, bí thư chi bộ, trưởng các khu phố cùng 22 ông bà đại biểu HĐND phường được bầu  tại khu vực đã về dự.

Kỳ họp lần này, HĐND phường thông qua các tờ trình của UBND như: Báo cáo, tờ trình về việc phân loại hành chính phường;  tờ trình điều chỉnh, đề xuất chủ trương đầu tư dự án trung tâm văn hóa thể thao, kế hoạch đầu tư năm 2022.  Cũng tại kỳ họp các đại biểu đã nghe các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án trung tâm văn hóa thể thao cùng một số nội dung quan trọng khác….

          Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân phường Phù Chẩn, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã thông qua 3 Nghị quyết về việc phân loại hành chính phường;  NQ về điều chỉnh, đề xuất chủ trương đầu tư dự án trung tâm văn hóa thể thao, NQ về kế hoạch đầu tư năm 2022.

Kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Bí thư Thường trực Đảng  ủy- Chủ tịch HĐND phường đề nghị sau kỳ họp này UBND phường chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các công trình, dự án, kế hoạch đầu tư năm 2022 đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình thực hiện giám sát, theo dõi việc thực hiện nội dung các Nghị quyết của HĐND phường đạt kết quả tốt.

Đỗ Phương