Phù Chẩn triển khai thực hiện NQ về công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng đô thị

08/10/2021 15:18 Số lượt xem: 85

Sáng ngày 7/10, Phường Phù Chẩn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 18,19 của BTV Thị ủy và Nghị quyết số 41 của BCH Đảng bộ phường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn phường. Về dự có Đ/c Ngô Minh Nam- UVBTV, Phó CT HĐND thị xã;  Phường Phù Chẩn có các đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Công  Giang- Phó Bí thư TT Đảng ủy;  đồng chí Lê Nguyên Hà – Phó Bí thư TT Đảng ủy,  Chủ tịch UBND dân phường;  trưởng các ngành đoàn thể, ban chi ủy khu phố và các ông bà trong tổ Quản lý trật tự xây dựng đô thị và tổ công tác xử lý vi phạm pháp luật  về đất đai.

        Tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai Nghị quyết số  18, 19/ NQ -TU của BTV Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn phường, giai đoạntừ nay đến năm 2025; trước mắt thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trong quí IV/2021. Địa phương sẽ tập trung quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng tại các tuyến đường trung tâm, Quốc lộ, Tỉnh lộ và các dự án khu đô thị, khu nhà ở… đảm bảo kiến trúc, mỹ quan đô thị. Xử lý các công trình xây dựng vi phạm kiến trúc mặt ngoài, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt công trình. Đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, phường Phù Chẩn thực hiện theo nguyên tắc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật đất đai mới phát sinh, đảm bảo tốt công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ, lập hồ sơ các trường hợp sử dụng đất ở phù hợp với quy hoạch nhưng chưa được cấp hoặc chưa đủ điều kiện cấp GCN QSDĐ… Trên cơ sở đó, phường Phù Chẩn đã thành lập Tổ quản lý trật tự xây dựng đô thị, Tổ công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, lập hồ sơ xác minh nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Tại hội nghị các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và cho rằng việc triển khai thực hiện 2 Nghị quyết chuyên đề của thị xã về quản lý TTXD đô thị và quản lý đất đai hết sức quan trọng. Đây sẽ là căn cứ để địa phương cũng như cơ sở bám sát vào tình hình thực tiễn để chấn chỉnh công tác quản lý TTXD đô thị, quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực từ đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thị xã Ngô Minh Nam đề nghị phường Phù Chẩn sớm hiện thực hóa 2 Nghị quyết của BTV thị ủy ban hành, tập trung cao việc triển khai các giải pháp nhằm khác phục những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước về TTXD đô thị, làm tốt công tác kiểm tra, ngăn chặn, tham mưu xử lý ngay từ đầu, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động xây dựng đô thị và công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.

Đ.Phương